Men’s Big Blue Players

Men’s Big Blue Players

RankPlayerTeamPositionWinsDivisionRanking
1Robert SostreIggy Espinal & Robert SostrePaddleball Player5-400
2Iggy EspinalIggy Espinal & Robert SostrePaddleball Player5-400
3Carlos EspinalBrian Romero & Carlos EspinalPaddleball Player4-300
4Brian RomeroBrian Romero & Carlos EspinalPaddleball Player4-300
5Bay LuiBay Lui & Bobby FiorentinoPaddleball Player3-220
6David BlattDavid Blatt & Michael DembinPaddleball Player3-220
7Bobby FiorentinoBay Lui & Bobby FiorentinoPaddleball Player3-220
8Michael DembinDavid Blatt & Michael DembinPaddleball Player3-220
9Frank SavinoFrank Savino & Nelson DeidaPaddleball Player2-150
10Nelson DeidaFrank Savino & Nelson DeidaPaddleball Player2-150
11Phil LeonePhil Leone & Steve SchillingPaddleball Player2-150
12Steve SchillingPhil Leone & Steve SchillingPaddleball Player2-150
13Neil PickettRonald Ling & Neil PickettPaddleball Player2-150
14Ronald LingRonald Ling & Neil PickettPaddleball Player2-150
15Richie MillerRichie Gonzalez & Richie MillerPaddleball Player2-150
16Richie GonzalezRichie Gonzalez & Richie MillerPaddleball Player2-150
17Sammy KawamRyan Lopez & Sammy KawamPaddleball Player1-90
18Adam GallagherAdam Gallagher & GilbertPaddleball Player1-90
19Will RolonMitch Goldberg & Will RolonPaddleball Player1-90
20Mitch GoldbergMitch Goldberg & Will RolonPaddleball Player1-90
21Eddie AcevedoArsenio (Artie) Rondon & Eddie AcevedoPaddleball Player1-90
22Arsenio (Artie) RondonArsenio (Artie) Rondon & Eddie AcevedoPaddleball Player1-90
23Herbie FranquiHerbi Franqui & Matt MantroPaddleball Player1-90
24Ryan LopezRyan Lopez & Sammy KawamPaddleball Player1-90
25Felipe CamachoJoe Young & Felipe CamachoPaddleball Player1-90
26Joe YoungJoe Young & Felipe CamachoPaddleball Player1-90
27Ray SanchezRay Sanchez & Kenny ArmwoodPaddleball Player1-90
28Manny OlmoGivonni Vazquez & Manny OlmoPaddleball Player1-90
29Kenny ArmwoodRay Sanchez & Kenny ArmwoodPaddleball Player1-90
30Jack ZinziJack Zinzi & Richard JankowitzPaddleball Player0-40
31Jamie PozoMarvin Haberman & Jaime PozoPaddleball Player0-40
32Jose HernandezNick Logo & Jose HernandezPaddleball Player0-40
33Nick LimoNick Logo & Jose HernandezPaddleball Player0-40
34Richard JankowitzJack Zinzi & Richard JankowitzPaddleball Player0-40
35Julio BlancoAlan Sanchez & Julio BlancoPaddleball Player0-40
36Jose CabanAlbert Jimenez & Jose CabanPaddleball Player0-40
37Albert JimenezAlbert Jimenez & Jose CabanPaddleball Player0-40
38Jose SerranoJose Serrano & Timothy GonzalezPaddleball Player0-40
39Solo DoloDennis Rodriguez & XiomaraPaddleball Player0-40
40Matt MantroHerbi Franqui & Matt MantroHandball Player, Paddleball Player1-0